22.07.2019
EBC pozostawił stopy procentowe  Ze świata

Rada Prezesów Europejskiego Banku Kierowniczego (EBC) pozostawiła podstawowe nogi procentowe i forward guidance bez zmian - powstaje z czwartkowego komunikatu EBC. Jednocześnie Rada potwierdziła, hdy do końca grudnia 2017 roku. lub dłużej w razie potrzeby będzie skupować z rynku aktywa w wysokości 60 miliardów euro miesięcznie.

"Na nowoczesnym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących a także stopy kredytu w instytucji finansowej centralnym i depozytu w banku centralnym na wystarczy dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0, 00 proc., 0, 25 proc. oraz -0, 40 proc. " - napisano przy czwartkowym komunikacie EBC.

Bez zmian

Prezes PiS o euro w Naszym kraju: eksport by się trzymał, ale ludzie poszliby z torbami

Jednocześnie EBC pozostawił bez zmian forward guidance (komunikacja ścieżki polityki pieniężnej w dłuższym terminie).

"Rada Prezesów wciąż oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym albo niższym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto" - napisano w komunikacie.

EBC utrzymał także dotychczasowe parametry programu skupu aktywów.

"Jeśli idzie o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów potwierdza, że zakupy aktywów netto, w nowej wysokości sześcdziesięciu mld euro miesięcznie, posiadają być prowadzone do finiszu grudnia 2017 roku, zaś w razie potrzeby wciąż dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada stwierdzi trwałe dopasowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu" - napisano.

Co dalej?

Trzy propozycje reform w UE. Strefa euro z własnym budżetem

"Jeżeli pogorszą się perspektywy lub jeśli wzory finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp po trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, Rada Prezesów jest stworzona na zwiększenie skali programu i/lub wydłużenie czasu swoim prowadzenia" - dodano.

EBC poinformował również, że w tym samym czasie z zakupami netto reinwestowane będą spłaty kapitału spośród tytułu zapadających papierów cennych nabytych w ramach programu skupu aktywów.

Do końca marca EBC skupował z rynku aktywa w cenie 80 mld euro miesięcznie.

Analitycy spodziewali się, że EBC utrzyma stopy procentowe na niezmienionym szczeblu oraz pozostawi bez przemian parametry skupu aktywów.