29.07.2019
Filip Grzegorczyk nowym prezesem Tauronu

Rada Nadzorcza Tauronu odwołała dotychczasowego prezesa Remigiusza Nowakowskiego jak i również powołała na jego położenie Filipa Grzegorczyka - poinformowała spółka w komunikacie.

Nowakowski pełnił funkcję od czasu 8 grudnia ub. r.. Zastąpił wówczas poprzedniego prezesa Jerzego Kurellę.

Grzegorczyk jest podsekretarzem stanu przy resorcie skarbu.

Grzegorczyk od 15 listopada

Wielki budżet spółki od ratowania kopalń

Jak poinformowała korporacja w raporcie bieżącym, Nowakowski został odwołany w poniedziałek. Jednocześnie Grzegorczyk został powołany na funkcję prezesa wraz z dniem 15 listopada. Dane o nowym prezesie – według przepisami – korporacja ma przekazać "odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym".

Obecnie zarząd Tauronu Polska Energia tworzą ponadto wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda, wiceprezes ds. zarządzania korporacyjnego Kamil Kamiński oraz wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski.

Tauron poinformował także, że "w dniu 14 listopada 2016 r. Pan Wojciech Myślecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji penisa Rady Nadzorczej TAURON Nasze państwo Energia". Dodano, że Myślecki nie podał przyczyn złożonej rezygnacji.

Za kadencji Nowakowskiego koncern m. in. opracował założenia nowej strategii działania – do 2025 r. Jej priorytetami są zapewnienie stabilności finansowej, konstrukcja silnej i innowacyjnej stajnie kapitałowej oraz wdrożenie zmian organizacyjnych odzwierciedlających nowoczesne nastawienie do biznesu. EBITDA ekipy w 2020 r. ma wynieść ponad 4 mld zł.

Strategia

Zgodnie z założeniami strategii do 2020 r. grupa chce oddać na inwestycje ok. 18 mld zł. Zamierza także "uwolnić ogromny potencjał inwestycyjny, który w latach 2020-25 pozwoli na dodatkowe inwestycje o wartości ponad 6 mld zł w projekty na terenie regulowanym lub przy nowej energetyce".

Giganci mają wesprzeć branżę aut elektrycznych. Jest zgoda

Koncern zakłada m. in. kontynuację projektu budowy budynku wielorodzinnym energetycznego o mocy 910 megawatów w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zbyt udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez tych propozycji pakietu niedającego kontroli.

Oszczędności ma dać jakkolwiek wstrzymanie budowy bloku gazowo-parowego w będzińskiej Elektrowni Łagisza, przekładające się na redukcję nakładów inwestycyjnych o 1, 5 mld zł.

Pod koniec października władze Tauronu i PGNiG podały, że ustaliły warunki dokończenia budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Dzięki temu będzie można kosztem w porządku. 400 mln zł dokończyć budowę wartej 1, 5 mld zł elektrociepłowni, jaka ma być gotowa w 2019 r.

Koncern podał, że pracuje nad koncepcją finansowania programu inwestycyjnego; rozważa m. in. emisję obligacji hybrydowych o wartości ok. 800 mln zł, obejmowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Planu Junckera na inwestycje w segmencie dystrybucji.

Gigant energetyczny

Grupa Tauron jest wybraną z największych firm przy Polsce. Jej kapitał osobisty wynosi ok. 20 miliardów zł. Jest też najogromniejszym dystrybutorem energii elektrycznej w państwie. Sieci dystrybucyjne spółek należących Taurona obejmują 18, trzy proc. powierzchni Polski. Usługi dystrybucyjne świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km kw., za pomocą 258 tys. km linii energetycznych.

Spółki skupione po grupie Tauron sprzedają mniej więcej 38, 6 TWh energii (w 2014 r. ) do ponad 5, trzy mln odbiorców końcowych. Oprócz tego holding kontroluje 20 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego oraz osiąga pięć proc. wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego. Jest także drugim co do miary producentem energii elektrycznej po Polsce. Moc elektrowni skupionych w grupie w 2014 r. to około czterech, 8 GW. Tauron wówczas także największy dostawca energii na Górnym Śląsku.