Wykorzystaj lub strać: blokowanie ujednoliconego kredytu o wartości 11,58 miliona dolarów

Category: Będziesz Musiał
17 lutego 2021

WILMINGTON, DELAWARE – 14 LIPCA: były wiceprezydent Joe Biden, kandydat demokratów na prezydenta. [+] przemawia w Chase Center 14 lipca 2020 w Wilmington, Delaware. Biden przedstawił uwagi na temat planu ekonomicznego czystej energii „Buduj lepiej swojej kampanii. (Zdjęcie: Chip Somodevilla / Getty Images)

Eksperci ostrzegają teraz przed prawdopodobnym wpływem zwycięstwa wyborczego w listopadzie dla Joe Bidena. Jego niedawno opublikowany plan podatkowy wzywa do zmian w dochodach, generowania prezentów z pominięciem transferu i podatków od nieruchomości. Jeśli zostanie wybrany, wraz z Kongresem kontrolowanym przez Demokratów zmieni obecne „stałe prawo podatkowe, tak więc planowanie nieruchomości stało się oportunistyczne. Jeśli podoba Ci się dzisiejsze prawo, musisz z niego skorzystać teraz, zanim jutro zostaną zmienione. Innymi słowy, użyj go lub strać.

Od 2000 r. Podatek od nieruchomości i darowizn (zwany łącznie „podatkiem transferowym) przeszedł ze zwolnienia w wysokości 675 000 USD i najwyższej stawki krańcowej w wysokości 55% do zwolnienia w wysokości 11,58 mln USD i najwyższej stawki krańcowej w wysokości 40%. Jest to jednak tylko tymczasowe. Jeśli Kongres nie podejmie działań, przepisy podatkowe powrócą do 5,6 miliona dolarów zwolnienia i górnej krańcowej stawki 55% w 2026 roku. Jeśli Kongres pod rządami Bidena uchwali proponowane zmiany, zwolnienie spadnie do 3,5 miliona dolarów, a najwyższa stawka krańcowa wzrośnie do 70%. O ile nie zostanie zniesiony na stałe podatek od nieruchomości, wydaje się prawdopodobne, że obecne zwolnienie i stawka podatku są najlepsze, jakie zobaczymy.

Aby skorzystać z obecnych przepisów podatkowych, które w efekcie sprawiły, że stały się one dla Ciebie i Twojej rodziny, musisz dziś dokonać darowizny podlegającej opodatkowaniu. Taki prezent zostanie zgłoszony w roku, w którym został wręczony, a przepisy podatkowe obowiązujące w momencie wręczenia prezentu mają zastosowanie. Nawet jeśli przepisy podatkowe ulegną zmianie w kolejnych latach, IRS opublikował propozycje przepisów, zgodnie z którymi nowe przepisy podatkowe nie będą nakładane na podlegające opodatkowaniu darowizny dokonane w latach poprzednich. Tak więc, jeśli dzisiaj dokonasz bezwarunkowego prezentu podlegającego opodatkowaniu w wysokości 11,58 mln USD (23,16 mln USD w przypadku małżeństwa), kwota prezentu, a wszelkie dochody i korzyści od daty wręczenia prezentu do dnia śmierci nie będą opodatkowane później Twoja posiadłość. Dodatkowo, wyższe zwolnienie z podatku od pomijania pokoleń w wysokości 11,58 mln USD można również zastosować do takich prezentów.

Dlaczego planowanie nieruchomości jest warte każdego centaZagrożenia związane z myleniem modeli predykcyjnych z modelami wyjaśniającymiOstrzeżenie inwestorów i emerytów o idealnej burzy: krach na rynku, hiperinflacja i ogromne podwyżki podatkówPierwsze pytanie brzmi: czy masz wystarczająco dużo aktywów, aby zrobić prezent i nadal być bezpiecznym finansowo? Prezent nie może sprawić, że będziesz niezdolny do utrzymania siebie, współmałżonka i rodziny. Ponadto, aby skorzystać z obecnej kwoty zwolnienia, będziesz musiał zrobić prezent, który przekracza kwotę zwolnienia zwrotnego w wysokości 3,5 miliona USD. Jednym ze sposobów przekazania tych prezentów, które wykorzystują obecną kwotę zwolnienia, ale nie pozostawiają pary w niepewnej sytuacji finansowej, jest przekazanie przez każdego z małżonków kwoty zwolnienia funduszowi Spousal Lifetime Access Trust (SLAT), funduszowi powierniczemu korzyść drugiego małżonka przez całe życie tego małżonka i dalej, jeśli to konieczne.

Takie fundusze powiernicze przyciągną uwagę urzędu skarbowego, ponieważ gdy dwie osoby przekazują sobie nawzajem prezenty dla trustów, co pozostawia każdą w zasadniczo tej samej sytuacji ekonomicznej, dary są ignorowane, a aktywa w trustach są włączane do ich majątku. Nazywa się to doktryną wzajemnego zaufania i jest stosowane konsekwentnie od lat trzydziestych XX wieku. Sądy orzekły również, że jeśli trustów różnią się od siebie, na podstawie przepisów trustów, prawa stanowego, a nawet czasu utworzenia i finansowania trustów, to doktryna wzajemnego trustu nie ma zastosowania.

Inną podstawą do zakwestionowania prezentu przez IRS jest tak zwana „transakcja krokowa. Ta doktryna nie dotyczy prezentów, które są składane w różnych terminach (np. Trzymiesięcznych).

Po utworzeniu i sfinansowaniu trustów należy nimi odpowiednio zarządzać. Ponieważ małżonkowie są traktowani jako jedna osoba do rozważenia przez Grantor Trust, nawet jeśli prezent jest kompletnym prezentem, dochód z trustu będzie przeznaczony na współmałżonka dokonującego prezentu za ich życia . Dodatkowo, jeśli małżonek obdarowujący zachowa prawo do żądania zwrotu zapłaconego podatku dochodowego, trust zostanie włączony do jego majątku. Płacenie podatku nie jest uważane za dodatkowy prezent dla drugiego małżonka lub pozostałych beneficjentów. Niezależny powiernik będący osobą trzecią może jednak otrzymać prawo do dokonywania uznaniowych płatności na rzecz małżonka w celu pokrycia podatków . Podobnie jak w przypadku każdego prezentu, podstawa kosztowa przekazanych aktywów jest przenoszona z małżonka przekazującego dar na trust. Jeśli więc aktywa są wysoko cenione,gdy są sprzedawane, nie ma podwyższonej stawki, a zyski są obliczane przy użyciu pierwotnej podstawy.

To, kto powinien sfinansować SLAT, zależy od tego, jak dobrze potrafisz przewidzieć przyszłość. Jeśli Kongres nie podejmie działań, to każdy, kto ma ponad 5,6 miliona dolarów aktywów (11,2 miliona dolarów dla małżeństwa), powinien rozważyć, czy prezent dla SLAT jest finansowo uzasadniony. Jeśli Kongres podejmie działania i zmniejszy zwolnienie do 3,5 miliona dolarów, to każdy, kto ma ponad 3,5 miliona dolarów (7 milionów dolarów w przypadku małżeństwa), powinien rozważyć prezent dla SLAT. Rozważając również przekazanie prezentu na SLAT, należy pamiętać, że niektóre aktywa, takie jak aktywa z tytułu odroczonej rekompensaty, takie jak 401 (k) i IRA, nie mogą być podarowane bez znaczącego negatywnego wpływu na podatek dochodowy.

Jak w przypadku każdego trustu, istnieją dodatkowe pytania administracyjne, takie jak: kto powinien odziedziczyć aktywa, kiedy i na jakich warunkach? Czy majątek należy otrzymać bezpośrednio, czy pozostać w zaufaniu po śmierci obojga małżonków? Czy wszyscy beneficjenci powinni być traktowani jednakowo? Czy pewne okoliczności – takie jak uzależnienie od narkotyków, niepełnosprawność psychiczna lub fizyczna – powinny zmienić sposób dystrybucji? Kto powinien być niezależnym powiernikiem? Gdzie powinno znajdować się zaufanie?

Jedno słowo ostrzeżenia. Utworzenie i finansowanie Trustu Spousal Lifetime Access Trust w celu zablokowania obecnej kwoty zwolnienia w wysokości 11,58 mln USD (i 40% stawki podatku od aktywów powyżej tej kwoty) przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego wymaga czasu, a czas ucieka. Powinieneś rozważyć ustanowienie SLAT teraz, przed wyborami i zanim wydarzy się coś innego, co sprawi, że to, co powinno być stałym prawem podatkowym, jest tymczasowe.

Zob. Prop. Rozp. 20.2010-1 (c), REG 106706-18