Wyciąg bankowy dla wizy brytyjskiej, znajdź wymaganą kwotę z Pakistanu

Category: Będziesz Mógł
17 lutego 2021

Wyciąg bankowy dotyczący wizy podróżnej do Wielkiej Brytanii i wizy studenckiej jest głównym warunkiem złożenia wniosku w ambasadzie Wielkiej Brytanii. Wyciąg bankowy pokazuje siłę sytuacji finansowej Pakistanu. Informuje również ambasadora, że ​​nie będziesz zatrudniony w Wielkiej Brytanii. Jesteś prawdziwym turystą i chciałbyś zwiedzić Wielką Brytanię.

Czy potrzebujesz wyciągu bankowego?

Konsultanci WSL mogą Ci pomóc.

Aby otrzymać osobiste oświadczenie za wymagany okres z rozsądną marżą.

Po więcej szczegółów zadzwoń

Zadzwoń teraz:

0321 4454543 to

samo w aplikacji Whats

Przegląd depozytu to miejsce, w którym wybierasz wyciąg bankowy dla dowolnego konta, aby upewnić się, że QuickBooks łączy obie transakcje. Jeśli rejestrujesz swoje zakupy co tydzień lub codziennie albo czekasz do końca miesiąca, wszystkie Twoje transakcje są rejestrowane w pierwszej fazie w celu skonsolidowania kont. Jeśli czekałeś do końca miesiąca i masz wyciąg bankowy, przejdź dalej i wprowadź transakcje, które nie zostały jeszcze wprowadzone. W razie potrzeby wpisz fakturę dostawcy według czasu, kwot, kont i noty. Możesz sortować transakcje według daty lub kwoty testowej, w zależności od branży.

Zamiast tego dopasowujesz transakcje w powiadomieniu do transakcji na ekranie uzgodnienia za pomocą komentarza. Integralną częścią tego jest identyfikacja każdej daty wymiany, odbiorcy i numeru. Kiedy to się skończy, coś takiego powinno wyglądać tak! Dobrym pomysłem jest przejrzenie każdej transakcji na wyciągu bankowym, nawet jeśli przetestujesz wszystko w programie QuickBooks. Może to uchwycić zduplikowane wpisy i pomóc dopasować każdą transakcję. Należy pamiętać, że niektóre transakcje mogły nie zostać jeszcze wyeliminowane, ale w dniach, w których te testy zostały napisane i uzyskano depozyty, należy je zarejestrować.

Wyciąg bankowy dla wizy brytyjskiejJednak nie zawsze tak jest. Jeśli oba są błędne, zdajesz sobie sprawę, że popełnisz błąd w obu miejscach, ale pamiętaj, że jeśli masz wycofane transakcje lub sprawdzone konta, obie liczby mogą nigdy nie pasować do wyciągu bankowego, więc nie jest to gwarantowane. Sprawdź liczbę przelewów depozytów i obligacji, ponieważ może to dać Ci znać, jeśli brakuje Ci transakcji lub jest zbyt wiele transakcji. Jeśli to źle, w rozliczeniu musisz zobaczyć transakcje wstępnie rozliczone. Dokładnie sprawdź, czy jest poprawny, a jeśli nie, usuń go z transakcjami. Odznacz wszystko – tak, czas zaznaczyć przycisk na środku ekranu, aby odznaczyć wszystkie transakcje i zacząć od początku. Za każdym razem zwracaj szczególną uwagę na kwoty, które pobierasz przy każdym zakupie.Czasami ten środek ma najszybszy sposób na wykrycie problemu handlu i naprawienie go, zaczynając od początku i ostrożniej. Oświadczenie to można złożyć w ambasadzie w celu odbycia wizyty w Wielkiej Brytanii.

Jak uzyskać wyciąg bankowy w Pakistanie.

Wyciąg z banku Visa UK 28 dni

Wymagany wyciąg z banku w Wielkiej Brytanii to 28 dni. W następujący sposób UKBA wyjaśnia to.

We wszystkich przypadkach, w których kandydat musi uzyskać punkty zgodnie z dodatkiem C, wnioskodawca musi spełnić wymagania określone poniżej:

(a) Powód musi posiadać majątek określony w odpowiedniej części załącznika C na dzień złożenia wniosku.

(b) W przypadku gdy kandydat ubiega się o status migranta kategorii 1, migranta kategorii 2 lub migranta kategorii 5 (pracownik tymczasowy), wnioskodawca musi mieć powyższe fundusze na nieprzerwany okres 90 dni lub jako migrant kategorii 1 (Wybitny talent) Uchodźca lub Uchodźca poziomu 1 (inwestor).

(c) Jeśli wnioskodawca twierdzi, że jest migrantem poziomu 4, wnioskodawca mógł mieć zasoby, o których mowa w lit. (a) powyżej, przez 28 dni.

d) W przypadku gdy wnioskodawca zwraca się o zezwolenie na wjazd lub pozwolenie na pozostanie migrantem poziomu 4, wnioskodawca musi zgodzić się, że fundusze, o których mowa w lit. a) powyżej, są:

(i) Wymagane do wykorzystania w badaniach i życiu w Wielkiej Brytanii w sposób określony w paragrafie 13 poniżej; i

(ii) być może fundusze będą nadal dostępne w sposób określony w paragrafie 13 poniżej, chyba że zostały wykorzystane na opłacenie czesnego i kosztów utrzymania;

(d) Jeśli fundusze zostały uzyskane, gdy skarżący przebywa w Wielkiej Brytanii, należało je zarobić, gdy osoba miała ważny urlop i nie naruszyła żadnych postanowień dotyczących wyjazdu.

(e) Jeśli fundusze są w jednej lub kilku walutach, po przeliczeniu na funta szterlinga (£) przy użyciu kursu wymiany spot na www.oanda.com * na dzień składania wniosku, wnioskodawca musi posiadać odpowiednią kwotę środków;

(f) W przypadku gdy wnioskodawca argumentuje, że jest migrantem poziomu 1, migrantem poziomu 2 lub migrantem poziomu 5, fundusze muszą podlegać jego własnej jurysdykcji w dniu złożenia wniosku i przez okres, o którym mowa w lit. b) powyżej;

(g) W przypadku gdy wniosek jest składany jednocześnie z podaniami małżonka lub dziecka wnioskodawcy (na przykład, dla celów paragrafu 319AA, wnioskodawca jest Migrantem Programu Podobnego Punktów), każdy wnioskodawca musi posiadać wymagane minimalne fundusze określone w odpowiednie sekcje Załączników C i E. Jeśli to stosowne, wnioskodawca nie spełnia wymagań Załącznika C i / lub E indywidualnie, wszystkie wnioski (wniosek o Migranta Systemu opartego na punktach wspólnych oraz wnioski jako żona lub dziecko ważnych punktów System Refugee) należy odrzucić.

(h) Dokładną datę 90-dniowych i 28-dniowych terminów, o których mowa w (b) i (c) powyżej, przyjmuje się jako ostateczną datę w nowszym z wymienionych większej liczby rachunków, jest to data zamknięcia rachunku najbardziej pożądanego przez powoda) i nie może być krótsza niż 31 dni przed datą złożenia wniosku.

(i) Wszelkie punkty są przyznawane, jeśli z wymienionych dokumentów wynika, że ​​środki są przechowywane w instytucji finansowej określonej w załączniku P jako organizacja, z którą United Kingdom Border Agency nie może przeprowadzić odpowiednich audytów tożsamości.

(j) alimenty są finansowane w pieniądzu. Niezależnie od okresu wypowiedzenia, wszystkie rachunki lub produkty finansowe, takie jak inwestycje, akcje, karty kredytowe, fundusze emerytalne itp. Są nieodpowiednie.

(k) Jeśli wnioskodawca chce polegać na wspólnym rachunku bankowym jako dowodzie dostępnych środków, powód (lub rodzic lub opiekun prawny wnioskodawcy, który zgodnie z prawem przebywa z dziećmi poniżej 18 roku życia w Wielkiej Brytanii) musi być wymieniony jako jeden posiadaczy rachunków w programie.

(l) Kredyty samochodowe nie będą brane pod uwagę w odniesieniu do funduszy dostępnych lub pozostających pod kontrolą wnioskodawcy.

Ile wyciągu z konta bankowego dla wizy do Wielkiej Brytanii z Pakistanu

Jeśli zamierzasz ubiegać się o wizę podróżną do Wielkiej Brytanii z Pakistanu, musisz mieć więcej niż 28 dni pieniędzy na koncie bankowym. Konto należy prowadzić dłużej niż trzy lub sześć miesięcy. Musisz otrzymać list z banku, aby móc prowadzić swoje konto z odpowiednim podpisem i pieczątką banku. Pytanie, ile oświadczenia wizowego dla Wielkiej Brytanii zależy od Twojego pobytu w Wielkiej Brytanii. Jeśli pojedziesz jako osoba samotna, kwota wymagana na wyciągu bankowym będzie mniejsza, w innych sytuacjach będziesz potrzebować dużej kwoty. W swoim banku w Pakistanie musisz mieć co najmniej 8000 USD / – 10 000 USD. Te fundusze pokażą Twoją wartość i będziesz mógł uzyskać wizę do Wielkiej Brytanii.

Teraz masz pomysł na wyciąg z UK Visit Visa Bank i kwotę, której potrzebujesz.