17.06.2019
Aktywizacja zawodowa kobiet w Naszym narodzie - raport Deloitte

Aktywizacja zawodowa kobiet może przynieść polskiej gospodarce dodatkowo 50 mld zł do 2025, wypływa z raportu "Praca i przedsiębiorczość kobiet - potencjał do wykorzystania w Polsce", zrealizowanego przez Deloitte na zlecenie firmy Coca-Cola.

"Nasze szacunki wskazują, hdy możliwy jest w zwięzłym okresie wzrost liczby energicznych zawodowo kobiet o 175 tys., co w związku z istnieniem tzw. bezrobocia naturalnego przełoży się na 161 tys. działających Polek. W rezultacie może to wygenerować dodatkowo nawet ponad 50 mld zł PKB do 2025 roku oraz ponad 19 mld zł więcej danin publicznych" - czytamy w raporcie.

Aktywizacja zawodowa kobiet w Polsce - raport Deloitte

Ok. 4 mln Polek w wieku 20-64 lat biernych zawodowo stanowi realny potencjał polskiej gospodarki - wskazano w raporcie. Według jego autorów, dużo biernych zawodowo kobiet bytowałby w stanie rozważyć przypuszczenie własnej działalności gospodarczej. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podczas prezentacji raportu w Sejmie RP mówiła:

Dzisiaj na rynku pracy jest miejsce dla każdej z nas, bo kompetencje kobiet są unikalne jak i również bezwzględnie trudne do przecenienia. Ważne, abyśmy ten okres mogły dobrze wykorzystać. Dysponujemy nadzieję, że Konstytucja na rzecz biznesu dostarczy rozwiązań, które pozwolą kobietom rozwinąć się jeszcze bardziej, a ów które zastanawiają się czy warto być aktywną zawodowo, skłoni do wejścia na zbyt pracy.

Autorzy raportu wskazują, że wsparciu aktywizacji kobiet służą m. in. rządowe propozycje dla młodych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń wydłużenia okresu opłacania obniżonych składek społecznych.

"Możliwe, iż z tego rozwiązania korzysta wiele dzisiaj biernych zawodowo kobiet. W podobnym stylu idzie także propozycja zmniejszenia danin publicznych opłacanych za pośrednictwem przedsiębiorców, którzy nie generują wystarczająco dużych przychodów" - czytamy w raporcie.

Dyrektor ds. komunikacji i kontaktów zewnętrznych w Coca-Cola Poland Services Anna Solarek podczas prezentacji raportu przy Sejmie przekonywała:

Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki postuluje inwestycji w kapitał ludzki. Obecnie wśród największych wyzwań rynku pracy są niewykorzystane zasoby ludzkie, w tym także kobiet. Polki aktywne zawodowo to nadal 62 proc. całej populacji.

To znaczy, że 4 dzięki 10 nas nie podejmuje pracy i nawet do niej nie szuka. Wierzymy aczkolwiek, że do pracy możemy wrócić. My jako Coca-Cola, pracodawca, staramy się globalnie zatrudnić w aktywizację zawodową dziewczyn. Wspólnie z Fundacją Triumfu Pisanego Szminką uruchomiliśmy w Polsce jeden z najpopularniejszych programów aktywizacji zawodowej 'Sukces to Ja'.

W ciągu półtora roku udało nam się przeszkolić dziesięć tysięcy kobiet. Wiemy jak duży, ciągle niewykorzystany i ukryty potencjał drzemie przy żeńskiej części społeczeństwa.

Zobacz też: To najbogatsze kobiety w Polsce. Top 5 zmieniło się od czasu 2016 roku

Aktywność kariery kobiet. Skąd ten rezultat?

Z badania wynika, hdy powody bierności zawodowej deklarowane przez kobiety są zróżnicowane w zależności od pierwotnego miejsca zamieszkania oraz katalogów wieku. W raporcie podano, że największe bariery po podjęciu pracy przez kobiety to opieka nad dzieckiem - 41 proc. wskazań, zajmowanie się domem - 27 proc. .

"Trzecią najczęstszą przyczyną dezaktywizacji, deklarowaną przez mieszkanki różnych części Polski, wydaje się być brak ofert pracy przy okolicy, w której pozostają, na co wskazuje 19-31 proc. kobiet. Jest to największy kłopot dla biernych zawodowo, które mieszkają na południu Naszego kraju w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim" a mianowicie napisano w raporcie.

Przeciętnie 29 proc. kobiet w krajach UE wydaje się poza rynkiem pracy, zaś w Polsce ten procent wynosi 34 proc., wraz z czego zaledwie 4 proc. to te kobiety, które są zarejestrowane jako bezrobotne. W Unii jest katalogów 6 proc., podano również.