Twój Kredyt

W ramach programu FHA rząd federalny „popiera kredyt hipoteczny. Innymi słowy, jeśli kredytobiorca nie spłaci kredytu hipotecznego, a dom zostanie przejęty, rząd federalny zwróci bankowi stratę i przejmie dom w ...
Czy wierzyciele mogą usunąć historię zaległości? Wierzyciele nie są zobowiązani do usuwania obraźliwych kont z raportu kredytowego, jeśli informacje są dokładne. Jednak niektórzy wierzyciele mogą być skłonni negocjować usunięcie, jeśli ...