Otrzymałeś pożyczkę PPP: co teraz?

Category: Inny Sposób
17 lutego 2021

Brian E. Ravencraft, CPA, CGMA, partner w Holbrook & Manter, CPA

Tak więc złożyłeś wniosek o pożyczkę i otrzymałeś ją w ramach programu ochrony wypłaty (pożyczka PPP). Co należy zrobić dalej, aby upewnić się, że śledzisz i wykorzystujesz środki na wydatki kwalifikowalne, aby kwalifikować się do umorzenia pożyczki?

Pożyczkobiorcy przysługuje całkowite umorzenie kwoty głównej pożyczki, jeżeli środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń, odsetek od hipotek, płatności czynszu z tytułu najmu oraz opłat za media. Ze względu na duży popyt na pożyczki PPP 75% umorzonej kwoty musi zostać przeznaczone na koszty wynagrodzeń.

Przebaczenie opiera się na utrzymywaniu przez pracodawcę lub ponownym zatrudnianiu pracowników i utrzymywaniu poziomu płac do 30 czerwca 2020 r. Umorzona kwota zostanie zmniejszona, jeśli zmniejszysz liczbę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w porównaniu z rokiem poprzednim i / lub obniżką wynagrodzenia ponad 25% wynagrodzenia za poprzedni rok. Okres testowy dla ekwiwalentu pełnego czasu pracy może trwać od 15 lutego 2019 do 30 czerwca 2019 lub od 1 stycznia 2020 do 29 lutego 2020. Testy są oparte na średnich miesięcznych.

Dokumentacja dotycząca wniosku o umorzenie kredytu

Pożyczkobiorcy zweryfikują na podstawie dokumentacji dla pożyczkodawców kwalifikujące się płatności dokonane w ciągu 8-tygodniowego okresu rozpoczynającego się następnego dnia po sfinansowaniu pożyczki. Wniosek będzie musiał zawierać dokumenty potwierdzające liczbę pełnoetatowych pracowników i stawki wynagrodzeń, a także kwalifikujące się płatności z tytułu listy płac, odsetek od kredytu hipotecznego, dzierżawy i mediów. Dokumentacja powinna zawierać:

 • Podatki od wynagrodzeń zgłoszone do IRS
 • Oświadczenia o dochodach, wynagrodzeniach i ubezpieczeniach na wypadek bezrobociaDokumentacja, w tym anulowane czeki, pokwitowania płatności, wyciągi z kont lub inne dokumenty weryfikujące spłaty zobowiązań hipotecznych, leasingu i mediówZaświadczenie od przedstawiciela małej firmy stwierdzające, że dokumenty są zgodne z prawdą oraz że kwota odpuszczenia została wykorzystana do zatrzymania pracowników i dokonania innych kwalifikujących się płatnościWszelkie inne dokumenty, które pożyczkodawca uzna za niezbędne.Pożyczkodawca będzie musiał podjąć decyzję o przebaczeniu w ciągu 60 dni. Kwoty umorzone zgodnie z sekcją 1106 ustawy CARES zostaną uznane za umorzone zadłużenie i nie zostaną uwzględnione w dochodzie podlegającym opodatkowaniu.

  Moja pożyczka zostaje umorzona, ale co z możliwością odliczenia wydatków opłaconych z wpływów z pożyczki?

  Niestety, 30 kwietnia 2020 r. IRS wydał Obwieszczenie 2020-32, w którym stwierdza, że ​​nie jest dozwolone odliczenie od wydatku, który w inny sposób podlega odliczeniu, jeżeli zapłata tego wydatku skutkuje umorzeniem kredytu zabezpieczonego w ramach PPP. To, jak wyjaśnia IRS, zapobiega podwójnemu opodatkowaniu. Wytyczne negują korzyść z kongresu „wykluczenia z dochodu brutto przewidzianego w prawie, zamiast tego jedynie komplikują zeznanie podatkowe i ostatecznie frustrują pożyczkobiorców.

  Od czasu wydania obwieszczenia kilku prominentnych przywódców Kongresu oświadczyło, że nie wyraża ono intencji prawa i przyrzekło, że Kongres naprawi tę kwestię w swojej następnej odpowiedzi legislacyjnej. Będziemy musieli poczekać na dalsze wskazówki, ale na razie pożyczka PPP stała się mniej korzystna, niż początkowo sądziliśmy i mieliśmy nadzieję.

  Oto kilka najlepszych praktyk dotyczących śledzenia wykorzystania środków PPP

  1.Przechowuj środki PPP na oddzielnym koncie bankowym. Chociaż nie jest to wymagane, łatwiej będzie śledzić wykorzystanie środków, jeśli nie są one powiązane z innymi transakcjami na koncie operacyjnym. W razie potrzeby możesz dokonywać przelewów z oddzielnego konta bankowego na listy płac i inne kwalifikujące się wydatki.

  1. Skorzystaj z usługi płacowej. Nie jest za późno, aby zacząć korzystać z usług strony trzeciej w celu przetwarzania i raportowania listy płac w firmie. Szczegółowe raporty dotyczące płac dostarczane przez procesor listy płac szybko i łatwo zapewnią wsparcie potrzebne do wykazania zapłaconych kosztów listy płac.
  2. Zautomatyzuj księgowość. Jeśli jeszcze tego nie robisz, zalecamy korzystanie z oprogramowania księgowego, takiego jak QuickBooks lub Xero, do śledzenia wydatków. Oprogramowanie księgowe będzie miało łatwe do wydrukowania raporty pokazujące płatności dokonane na ubezpieczenie zdrowotne pracowników i świadczenia emerytalne, a także spłaty odsetek od kredytu hipotecznego, dzierżawy i opłaty za media.Ponieważ dodatkowe wytyczne zostały wydane przez Small Business Administration (SBA) i Departament Skarbu, mogę je Państwu przedstawić.