Opłata za finansowanie FHA i wyjaśnienie MIP

Category: Twój Kredyt
17 lutego 2021

W ramach programu FHA rząd federalny „popiera kredyt hipoteczny. Innymi słowy, jeśli kredytobiorca nie spłaci kredytu hipotecznego, a dom zostanie przejęty, rząd federalny zwróci bankowi stratę i przejmie dom w posiadanie. Domy przejęte przez przejęcie FHA są powszechnie nazywane domami HUD.

Ze względu na federalne „ubezpieczenie banki są bardziej skłonne do oferowania finansowania potencjalnym nabywcom domów, którzy nie mogą uzyskać kredytu z żadnym innym kredytem hipotecznym.

Ubezpieczenie hipoteczne FHA nie jest ubezpieczeniem na życie ani planem ochrony domu; jest to dodatkowy koszt zastosowany do pożyczki w celu zapewnienia programu finansowania dla banków, które nie spłacają kredytów mieszkaniowych FHA.

Każdy kupujący dom płaci trochę więcej, zaciągając kredyt hipoteczny FHA. Dodatkowy koszt jest doliczany do kwoty kredytu lub można go uiścić gotówką przy zamknięciu. Ten dodatkowy koszt to składka na ubezpieczenie kredytu hipotecznego, zwana również ubezpieczeniem kredytu hipotecznego z góry (UFMIP). Opłata za finansowanie ubezpieczenia hipotecznego jest wysyłana do FHA / HUD po zamknięciu / rozliczeniu przez pożyczkodawcę. Kredytodawcy muszą przedłożyć MCI z góry w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zamknięcia lub wypłaty kredytu hipotecznego, w zależności od tego, co nastąpi później. Kary są naliczane na podstawie opóźnionych płatności MCI z góry. Kumulacja opłat za finansowanie z każdej pożyczki polega na tym, że FHA uzyskuje pieniądze na odkupienie złych pożyczek od pożyczkodawców.

Oprócz ubezpieczenia kredytu hipotecznego z góry, kredytobiorcy są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej składki przy spłacie kredytu hipotecznego. Koszt to miesięczne ubezpieczenie kredytu hipotecznego, w skrócie MIP.

Jak obliczane jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego FHA?

Opłata za finansowanie FHA i miesięczne ubezpieczenie kredytu hipotecznego zmieniały się wielokrotnie na przestrzeni lat. Obecnie ubezpieczenie kredytu hipotecznego z góry wynosi 1,75% kwoty kredytu. Oto matematyka:

Przykład 30-letniego ubezpieczenia hipotecznego FHA z góry
1. Cena sprzedaży 200 000 $
2. Mniej zaliczki (3,5%) 7 000 $
3. Hipoteka podstawowa = 193 000 $
4. Procent opłaty za finansowanie X 1,75%
5. Koszt opłaty za finansowanie 3 377,50 $

Podstawowy kredyt hipoteczny (wiersz 3) i koszt opłaty za finansowanie (wiersz 5) są sumowane, aby uzyskać końcową kwotę pożyczki w wysokości 196 377,50 USD. Spłata kapitału i odsetek jest obliczana na podstawie „bazowego kredytu hipotecznego i kosztu z góry.

Obliczenie mip FHA

Miesięczna składka na ubezpieczenie kredytu hipotecznego (mip) stała się trudniejsza wraz ze zmianą z 1 kwietnia 2015 r. Procent ubezpieczenia jest określany na podstawie „bazowej kwoty pożyczki, procentu zaliczki i okresu pożyczki (tj. 30 lub 15 lat)

Pierwszym krokiem do obliczenia miesięcznej MCI jest określenie kwoty kredytu i procentu zaliczki. Jeśli kwota pożyczki jest mniejsza lub równa 625 000 USD (i okres 30 lat), a zaliczka jest równa lub mniejsza niż 5%, użyj współczynnika kosztu w wierszu 1.

Zaliczki większe niż 5% i kwoty pożyczki mniejsze niż 625 000 USD opierają się na koszcie w linii 2. Wiersze 3 i 4 powinny być oczywiste.

30-letni kredyt hipoteczny
Podstawowa kwota pożyczki Procent zaliczki Efektywny Roczna MCI
1. 625 500 /td>

5% do 9,99% zaliczki 26.01.2015 0,80%
2. 625 500 /td>

4,99% lub mniej (3,5%) zaliczki 26.01.2015 0,85%
3. >625,500 USD Mniejsze niż i równe 5% zaliczki (95,00%) 26.01.2015 1,00%
4. >625,500 USD Większe niż 5% zaliczki (>95,00%) 26.01.2015 1,05%

Korzystając z powyższego przykładu

Przykład 30-letniego miesięcznego ubezpieczenia hipotecznego FHA
Cena sprzedaży 200 000 $
Mniejsza zaliczka 7 000 $
Podstawowa hipoteka = 193 000 $
Podstawowa hipoteka Miesięczny procent MIP Roczny koszt MCI Podzielone przez 12 miesięcy Miesięczny koszt
193 000 $ X 0,85% = 1544,00 $ / = 136,71 $


Pożyczki piętnastoletnie są obliczane w ten sam sposób, chociaż współczynnik kosztów jest niższy

Często zadawane pytania na temat ubezpieczenia hipotecznego FHA

P. Czy wszystkie pożyczki FHA mają ubezpieczenie hipoteczne?

A. Tak. To składka na ubezpieczenie kredytu hipotecznego sprawia, że ​​program działa. Ubezpieczenie hipoteczne jest wymagane w przypadku wszystkich pożyczek FHA.

Możesz skorzystać z kalkulatora pożyczki FHA, aby oszacować opłatę za finansowanie z góry i miesięczną MIP.

P. Czy potrzebuję ubezpieczenia hipotecznego FHA?

A. Nie masz wyboru. Jest to wymagane do pożyczki.

P: Jak pozbyć się ubezpieczenia kredytu hipotecznego na pożyczkę FHA?

A. 31 stycznia 2013 r. Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ogłosił zmianę w zniesieniu miesięcznej składki na ubezpieczenie kredytu hipotecznego.

To, czy uda Ci się wyeliminować MIP, zależy od tego, kiedy wniosek o pożyczkę został wprowadzony do komputera FHA.

Przed 3 czerwca 2013 r. Miesięczna MIP zostanie automatycznie anulowana, gdy posiadasz 22% kapitału. Na przykład, jeśli wartość Twojego domu wynosi 100 000 USD, a saldo pożyczki wynosi 78 000 USD lub mniej, spełniasz jeden z warunków. Warunek numer dwa, ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest opłacone od co najmniej 5 lat. W przypadku pożyczki 15-letniej udzielonej wcześniej niż 3 czerwca 2013 r. Saldo pożyczki 78% musi zostać spełnione, jednak nie ma wymogu spłaty na okres 5 lat.

Po 3 czerwca 2013 r. Nie możesz usunąć MCI, jeśli Twój kredyt hipoteczny miał okres dłuższy niż 15 lat (tj. 30 lat), a zadatek był niższy niż 10%. W przypadku pożyczek FHA z zaliczką w wysokości od 10% do 22% MCI można anulować po 11 latach.

Jeśli nie spełniasz jednego z powyższych warunków, jedynym sposobem na wyeliminowanie MIP jest refinansowanie kredytu hipotecznego.