Jak uzyskać zwolnienie raportu o obniżeniu płatności za pomocą płatności

Jak uzyskać zwolnienie raportu o obniżeniu płatności za pomocą płatności
Category: Twój Kredyt
16 października 2020

Czy wierzyciele mogą usunąć historię zaległości?

Wierzyciele nie są zobowiązani do usuwania obraźliwych kont z raportu kredytowego, jeśli informacje są dokładne. Jednak niektórzy wierzyciele mogą być skłonni negocjować usunięcie, jeśli zapłacisz w całości swoje konto lub złożysz rozsądną ofertę płatności. Ogólnie rzecz biorąc, stare i nieaktywne konta mają najmniejszy wpływ na twoją zdolność kredytową, podczas gdy nowe lub aktywne konta mają największy wpływ.

Krok 1

Zobacz obraźliwe konto w raporcie kredytowym. Twój raport kredytowy zawiera informacje o koncie, które mogą być przydatne w negocjacjach. Informacje te obejmują kwotę, którą jesteś winien, wiek konta i datę, kiedy konto ma zostać zgodnie z prawem usunięte z Twojego raportu kredytowego. Znajdziesz tam również inne informacje, takie jak dane kontaktowe wierzyciela i numer konta. Wierzyciele mogą być bardziej skłonni do usuwania zgłoszeń, gdy konto ma kilka lat, a wcześniejsze próby windykacji zakończyły się niepowodzeniem – na tym etapie wielu wierzycieli jest zadowolonych z otrzymania od Ciebie płatności i jest gotowych wypracować umowę.

Krok 2

Uważaj na przepisy dotyczące windykacji. Obejmują one prawo wierzyciela do pozwania Cię w sądzie za Twój dług. Jeśli wierzyciel wygra wyrok, w raporcie kredytowym będziesz mieć publiczny zapis. Wpływ publicznych rejestrów na Twój kredyt jest podobny do upadłości – wierzyciele i pożyczkodawcy nie spoglądają życzliwie na kandydatów z publicznymi rejestrami. Statuty różnią się w zależności od stanu, ale większość stanów ma ustawę na trzy lub sześć lat, w zależności od rodzaju długu. Chociaż wierzyciele nadal mogą próbować odzyskać Twój dług, po wygaśnięciu statutu nie mają oni żadnych środków prawnych. Pamiętaj o tym, kontaktując się z wierzycielem. Niektórzy wierzyciele mogą grozić podjęciem kroków prawnych, jeśli nie zapłacisz, więc powinieneś wiedzieć, czy są w stanie podjąć działania przeciwko tobie. Jeśli nie masz pewności co do lokalnych przepisów, skontaktuj się ze swoim stanem, aby określić jego statut windykacji.

Krok 3

Skontaktuj się z wierzycielem i złóż ofertę. Zaproponuj spłatę całej kwoty, którą jesteś winien, lub zaoferuj procent tego, co jesteś winien, ale zaznacz, że twoja płatność zależy od usunięcia konta wierzyciela z twojego raportu kredytowego. Jeśli wierzyciel zgadza się z twoją propozycją, poproś o zawarcie umowy na piśmie.

Krok 4

Zdecyduj się. W niektórych przypadkach wierzyciel będzie próbował negocjować z Tobą inne warunki. Na przykład wierzyciel może odmówić wyrażenia zgody na usunięcie na piśmie lub może zażądać pełnej płatności, jeśli zaoferujesz częściowe rozliczenie ryczałtowe. W takim przypadku możesz wykorzystać wiek swojego konta i czas przed automatycznym usunięciem, aby zdecydować, czy nadal chcesz spłacić dług. Jeśli Twoje konto było nieaktywne w raporcie kredytowym, a wierzyciel odmówi jego usunięcia, Twoja płatność przywróci konto do stanu aktywnego. Aktywne konta windykacyjne mają negatywny wpływ na Twoją zdolność kredytową, więc płatność bez usunięcia faktycznie pogarsza sytuację. Zgodnie z prawem, obraźliwe rachunki można zgłaszać tylko przez siedem lat od daty początkowej zaległości.

Krok 5

Opłać konto. Jeśli wierzyciel zgodzi się usunąć obraźliwe konto, zaplanuj płatność z wierzycielem i poproś wierzyciela o pisemne pokwitowanie. Twój wyciąg powinien wykazywać zerowe saldo po dokonaniu płatności, nawet jeśli złożyłeś ofertę rozliczenia. Zachowaj pokwitowanie wraz z dokumentacją na wypadek, gdyby stan Twojego konta został kiedykolwiek zakwestionowany.

Krok 6

Sprawdź swój raport kredytowy. Wierzyciele są zobowiązani do aktualizowania raportu kredytowego o nowe informacje co najmniej raz na 30 dni. Jeśli Twój raport kredytowy nie odzwierciedla zmian uzgodnionych z wierzycielem, skontaktuj się z wierzycielem w celu rozwiązania problemu.

Więcej artykułów

Napisz pismo z żądaniem weryfikacji długu do pierwotnych wierzycieli →

Co zrobić, gdy dług zostanie nieuczciwie zgłoszony do biur kredytowych? →

Zapłać kartami kredytowymi po ich oddaniu do odbioru →

  • Lawyers United for Debt Relief: Guide to Removing Derogatory Information
  • Credit Builders Alliance: negocjuj z agencjami windykacyjnymi Arkusz wskazówek
  • Federal Trade Commission: Credit Repair – Jak sobie pomóc

Alia Nikolakopulos, posiadająca doświadczenie w doradztwie podatkowym i finansowym, ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów podatkowych i finansowych. Jest agentem IRS zarejestrowanym w IRS i pisze na te tematy od 2010 roku. Nikolakopulos zdobywa tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości na Metropolitan State University of Denver.