17.06.2019
Agencja SP zawiesiła rating GetBacku

Agencja S&P Global Ratings zwiesiła rating firmy windykacyjnej GetBack, która ma kłopot ze spłatą wyemitowanych obligacji. Afera dotycząca tej firmy wybuchła w zeszłym tygodniu.

- GetBack doświadcza trudności z pełną i czasową spłatą co w żadnym wypadku jednej z prywatnych emisji obligacji. Nie byliśmy w stanie zabezpieczyć wystarczających informacji o warunkach tej emisji i o płynności emitenta, by dokładnie docenić ratingi GetBacku - napisano w komunikacie agencji.

S&P zaznacza, że jeśli spółka będzie w dzieje dostarczyć wystarczające informacje po ciągu 90 dni, to agencja przeprowadzi rewizję ratingu. W przeciwnym wypadku agencja wycofa rating.

18 04 br. agencja S&P umieścił ratingi GetBacku (na poziomie "B") na liście obserwacyjnej z nastawieniem negatywnym.

Dzień później agencja Fitch Ratings obniżyła długoterminowy rating IDR spółki GetBack do "B-" z "B+", umieszczając go na liście obserwacyjnej z nastawieniem negatywnym, co oznacza możliwość dalszych jego obniżek.

O jak chodzi w aferze GetBacku?

Na początku ubiegłego tygodnia GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBack SA. Stało się wówczas po tym, gdy po ubiegły poniedziałek rano GetBack podał, że prowadzi negocjacje z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju co do finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł. Z komunikatu spółki wynikało, iż informacja została uzgodniona "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami". PKO BP i PFR zdementowały informację, że prowadzą takie rozmowy. To uczyniło reakcję KNF.

W efekcie całej sprawy podpowiedź nadzorcza GetBack SA odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego ze stanowiska prezesa spółki, a rezygnację spośród funkcji członków zarządu złożyli Anna Paczuska oraz Producentów Patuła. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego porady, do czasowego, do miesiąca 15 czerwca 2018 r. włącznie, wykonywania czynności prezesa. Dodatkowo rada nadzorcza powołała, począwszy od 25 kwietnia 2018 r., Przemysława Dąbrowskiego na stanowisko członka zarządu spółki.

W zeszłym tygodniu Quercus TFI poinformował w komunikacie, że GetBack nie wykupił obligacji o wartości nominalnej 5, 5 mln zł.

W poniedziałek Arkadiusz Jaraszek spośród Prokuratury Krajowej poinformował, że "do Departamentu do Rzeczy Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Rodzimej wpłynęło zawiadomienie KNF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poprzez Konrada K., byłego prezesa GetBacku, oraz Annę P., byłego wiceprezesa tej spółki".