Czego oczekuje Underwriter FHA podczas przeglądu?

17 lutego 2021

Brandon Cornett | 2020, wszelkie prawa zastrzeżone | Kopiowanie zabronione

Ubezpieczenie kredytów hipotecznych może być jedną z bardziej niejasnych części procesu kredytowego. Pożyczkobiorcy dużo wiedzą o etapie składania wniosków, ponieważ są w nim aktywnie zaangażowani. Podobnie, są na ogół świadomi tego, co dzieje się przy zamykaniu, ponieważ są obecni w procesie. Ale to właśnie ten środkowy etap, zwany ubezpieczeniem, rodzi wiele pytań wśród kupujących domy. Dzisiaj chciałbym wyjaśnić, co dzieje się podczas procesu gwarantowania pożyczek FHA i czego szuka subemitent podczas oceny wniosków.

Zacznijmy od podstawowej definicji. Pożyczka FHA to rodzaj produktu hipotecznego ubezpieczonego przez rząd federalny. Federal Housing Administration ubezpiecza pożyczki udzielane przez pożyczkodawców z sektora prywatnego. Z powodu tego ubezpieczenia pożyczkodawcy są bardziej skłonni do złagodzenia pewnych wytycznych, takich jak ocena zdolności kredytowej i wskaźniki zadłużenia. To, wraz z niższymi wymaganiami dotyczącymi zaliczki, jest tym, co przyciąga pożyczkobiorców do programu.

Proces pożyczkowy FHA można podzielić na cztery główne części – złożenie wniosku, ubezpieczenie, zatwierdzenie i zamknięcie. Underwriting ma miejsce po złożeniu wniosku przez urzędnika ds. Pożyczki i udzieleniu pożyczki. Plik jest następnie przekazywany do subemitenta FHA, który dokładnie przegląda go, aby upewnić się, że spełnia minimalne wytyczne pożyczkodawcy.

Na co patrzy Underwriter? Jednym słowem wszystko

Czego więc szuka ubezpieczyciel FHA? Jego głównym celem jest upewnienie się, że pożyczka jest objęta ubezpieczeniem. Sprawdzi, czy spełnia wszystkie wymagania Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD) dla programu ubezpieczenia hipotecznego FHA. Jeśli pożyczkodawca udzieli pożyczki, która później zostanie uznana za „niezgodną w jakiś sposób (co oznacza, że ​​nie spełnia ona minimalnych wytycznych HUD), może nie być w pełni ubezpieczona. A jeśli pożyczka zostanie niespłacona, ponieważ pożyczkobiorca nie spłaci jej, pożyczkodawca może ponieść stratę. Aby temu zapobiec, subemitent FHA przejrzy wszystkie dokumenty związane z pożyczką, aby upewnić się, że spełniają minimalne standardy HUD.

Gwarant sprawdzi również, czy pożyczkobiorca spełnia minimalne kryteria pożyczkodawcy . Aby zakwalifikować się do pożyczki FHA, musisz spełnić dwa różne zestawy kryteriów – rządowe (HUD) oraz pożyczkodawcy. Banki i firmy udzielające kredytów hipotecznych mogą narzucać własne wytyczne oprócz tych wydanych przez HUD, a ich wytyczne mogą być jeszcze surowsze.

 • Dlatego gwarant FHA przyjrzy się pożyczce z punktu widzenia ubezpieczenia, aby upewnić się, że spełnia ona wszystkie wytyczne programu.
 • Musi również przejrzeć dokumenty pożyczki, aby upewnić się, że pożyczkobiorca spełnia minimalne wytyczne pożyczkodawcy.Czego można się spodziewać podczas procesu oceny ryzyka FHA

  Oto, czego możesz się spodziewać na etapie ubezpieczania FHA jako pożyczkobiorca. W typowym scenariuszu pożyczkobiorca nawet nie słyszy od subemitenta – przynajmniej nie bezpośrednio. Jeśli napotka jakiekolwiek problemy, zostaną one przekazane urzędnikowi ds. Pożyczki, który z kolei poinformuje o nich pożyczkobiorcę.

  Jeśli masz szczęście, przejdziesz przez proces bez żadnych przeszkód. Ale nie zdziw się, jeśli po drodze pojawi się kilka przeszkód. Pamiętaj, że gwarant FHA musi zapoznać się z szeroką gamą dokumentów i wymagań, aby zapewnić zgodność pożyczki. Istnieje więc duża szansa, że ​​może on potrzebować dodatkowych informacji od pożyczkobiorcy, aby ukończyć przegląd. Są one powszechnie określane jako „warunki. Zatwierdzenie warunkowe to takie, które wymaga dodatkowych działań przed wydaniem ostatecznego zatwierdzenia.

  Na przykład gwarant FHA może zażądać od pożyczkobiorcy pisemnego wyjaśnienia dotyczącego określonej wypłaty z banku. To jeden z przykładów stanu. W takim przypadku pożyczka może zostać zatwierdzona po pomyślnym rozwiązaniu tej konkretnej kwestii lub warunku. Tak więc pożyczkobiorca dostarcza pisemne wyjaśnienie zgodnie z żądaniem, a pożyczka przesuwa się do przodu (najlepiej).

  W innych przypadkach gwarant FHA może odkryć problem, którego nie można rozwiązać. Być może ocena kredytowa pożyczkobiorcy jest zbyt niska, aby spełnić kryteria pożyczkodawcy. Może pożyczkobiorca nie ma wystarczających środków w banku na pokrycie zadatku i kosztów zamknięcia. Może wskaźnik zadłużenia pożyczkobiorcy jest zbyt wysoki. Istnieje wiele różnych problemów, które mogą pojawić się na etapie ubezpieczania. Zadaniem ubezpieczyciela jest ustalenie, czy są „łamaczami transakcji.

  Wspólne punkty kontrolne i dokumenty

  Oto kilka rzeczy, których subemitent FHA będzie szukał podczas tego procesu:

  • Oceny kredytowe kredytobiorcy i (ewentualnie) raporty kredytowe
  • Wskaźnik zadłużenia do dochodów lub DTIWyciągi bankowe przedstawiające aktualne, zweryfikowane aktywaOdcinki wypłaty, które pokazują zarobki od początku roku i inne dokumenty dotyczące zatrudnieniaOświadczenia / dokumenty dotyczące innych aktywów, takich jak konta emerytalneDeklaracje podatkowe IRS i dokumenty W-2Gwarant przeanalizuje te i inne dokumenty, aby upewnić się, że pożyczka spełnia minimalne wytyczne zarówno pożyczkodawcy, jak i Federalnej Administracji Mieszkaniowej. Jeśli pożyczkobiorca dokonuje rozliczenia we wszystkich tych obszarach, gwarant przydzieli etykietę „wyczyść do zamknięcia, co oznacza, że ​​pożyczka może przejść do zamknięcia. Lub może wydać warunkową zgodę na pewne sprawy, które musi rozwiązać pożyczkobiorca. Albo może zalecić całkowite odmówienie pożyczki. Na tym etapie może to przebiegać na trzy sposoby.

   Jako pożyczkobiorca najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest pozostanie w bliskim kontakcie ze swoim specjalistą ds. Pożyczki i upewnienie się, że gwarant ma wszystko, czego potrzebuje, aby zakończyć proces przeglądu. A jeśli zrobić uzyskać listę warunków, które muszą zostać rozwiązane, podjąć natychmiastowe działania. W tym momencie piłka będzie na Twoim boisku. Jeśli spełnienie warunków zajmie Ci dużo czasu, możesz opóźnić własne zamknięcie. Więc bądź w kontakcie i bądź na bieżąco z wszelkimi problemami, które pojawiają się w trakcie procesu.

   Zastrzeżenia: W tym artykule wyjaśniono, czego szuka subemitent FHA podczas procesu przeglądu pożyczki. To jest ogólny przegląd wydarzeń i nie obejmuje każdego możliwego scenariusza ubezpieczania. Każda sytuacja hipoteczna jest inna, ponieważ każdy kredytobiorca jest inny. Podczas tego procesu może pojawić się wiele różnych rodzajów problemów, ale nie można ich wszystkich omówić w jednym artykule. Te informacje zostały podane wyłącznie w celach edukacyjnych i nie powinny być traktowane jako porada finansowa. Jedyną osobą, która może Ci powiedzieć, czy kwalifikujesz się do finansowania przez FHA, jest pożyczkodawca hipoteczny zatwierdzony przez HUD.