Co to znaczy, że kupujący otrzymuje kredyt w momencie zamknięcia?

Category: Mogą Pomóc
17 lutego 2021

Powiązane artykuły

Sprzedawca domu może zachęcić kupującego do zawarcia transakcji lub pomóc mu w kwalifikowaniu się do zakupu domu. Kredyt na koszt zamknięcia, znany również jako koncesja sprzedawcy, rekompensuje wydatki z własnej kieszeni nabywcy domu, gdy nadejdzie czas zamknięcia depozytu. Kredyt podlega negocjacji i musi zostać uzgodniony na piśmie zarówno przez sprzedającego, jak i kupującego, zanim kwota zostanie uznana na poczet kosztów rozliczenia kupującego przy zamknięciu.

Kiedy jest wiele domów na sprzedaż i niewielu kupujących, sprzedający często oferują zwrot kosztów zamknięcia. Zawsze pytaj przed podpisaniem umowy kupna, a możesz znacznie skompensować swoje nakłady finansowe.

Korzyści zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego

Kredyt w momencie zamknięcia może przynieść korzyści obu stronom transakcji. Sprzedający może otrzymać więcej ofert, oferując kupującym kredyt z tytułu kosztów zamknięcia w ramach strategii marketingowej. Kredyt sprzedawcy dla kupującego może również podnieść cenę sprzedaży domu. Korzyści dla kupującego są znaczne, ponieważ kupujący ponosi wiele kosztów, w tym przedpłatę, kredyt hipoteczny i opłaty rozliczeniowe, wycenę domu, inspekcje i koszty przeprowadzki. Kredyty z tytułu kosztów zamknięcia mogą być wykorzystane do pokrycia większości kosztów kredytu hipotecznego i opłat rozliczeniowych, wyceny i kontroli, ale nie kosztów przeniesienia, ponieważ nie są one częścią zwykłych kosztów zamknięcia depozytu. Koszty zamknięcia zwykle wahają się od 2% do 5% ceny zakupu. Wyższe ceny domów w San Francisco generalnie oznaczają wyższe koszty zamknięcia dla kupujących domy w porównaniu z resztą kraju.Sprzedawcy mogą pomóc w pokryciu wszystkich lub większości z nich za pomocą kredytu przy zamknięciu.

Oddzielanie kredytów cyklicznych i jednorazowych

Kredyt można przeznaczyć tylko na określone koszty. Kredytów nie można wykorzystać na zaliczkę kupującego. Zwroty kosztów zamknięcia mogą służyć do kompensacji opłat cyklicznych lub jednorazowych kupującego lub obu. Koszt cykliczny to rodzaj opłaty rozliczeniowej, którą kupujący płaci więcej niż raz, na przykład odsetki od kredytu hipotecznego lub podatki od nieruchomości. Koszt jednorazowy, taki jak część tytułu własności kupującego i opłata depozytowa, kontrole, opłata za udzielenie kredytu hipotecznego i punkty, jest należna tylko raz. Pożyczkodawca kupującego może ograniczyć kwotę kredytu, który kupujący może otrzymać przy zamknięciu, na przykład 2% w przypadku nieruchomości inwestycyjnych lub 6%, jeśli kupujący ma 25% zaliczki. Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej ryzykowna pożyczka, tym mniejszy kredyt jest dozwolony. Na przykład, jeśli koszty zamknięcia kredytu hipotecznego w San Francisco są zwykle równe 2% kwoty pożyczki, w przypadku kredytu hipotecznego o wartości 700 000 USD,pożyczkodawca może zezwolić sprzedającemu na pokrycie wszystkich stałych i jednorazowych kosztów zamknięcia kupującego oraz innych niezwiązanych z hipoteką kosztów rozliczenia.

Oferowanie kredytów na naprawy

Sprzedający może również udzielić kupującemu kredytu w momencie zamknięcia na pokrycie niezbędnych napraw, zamiast dokonywania napraw przed zamknięciem rachunku escrow. Jest to zwykle znane jako kredyt na naprawę i jest naliczane na rachunek powierniczy kupującego w momencie zamknięcia. Pożyczkodawca kupującego może ograniczyć kwotę kredytu, który można przeznaczyć na naprawy lub całkowicie go zakazać. Na przykład wielu pożyczkodawców woli opłacić i zakończyć pracę termitów przed zamknięciem, zamiast pozwolić kupującemu na otrzymanie kredytu na wykonanie prac termitowych po zamknięciu. Zasada ta pozwala pożyczkodawcy zabezpieczyć swój udział w nieruchomości, zapewniając, że dom jest wolny od inwazji przed sfinansowaniem pożyczki.

Negocjuj na piśmie

Kredyt podlega całkowitej negocjacji i musi zostać sporządzony na piśmie, aby został wyegzekwowany w momencie zamknięcia. Agent powierniczy lub pełnomocnik obsługujący środki na rachunku powierniczym musi dwustronnie podpisać instrukcje dotyczące wysokości obciążenia wpływów ze sprzedaży sprzedającego oraz opłat, jakie może pokryć kredyt. Kredyt na pokrycie kosztów zamknięcia można negocjować z góry przy składaniu oferty kupna, na etapach kontroferty lub w trakcie transakcji escrow. Na przykład kupujący może zażądać w swojej ofercie kredytu na pokrycie kosztów zamknięcia w wysokości trzech procent, a sprzedającemu kontrofertę zażądać maksymalnego kredytu w wysokości dwóch procent. Lub inspekcje domowe mogą ujawnić 10 000 dolarów potrzebnych na naprawy, a sprzedawca może zaoferować całość lub część tej kwoty jako kredyt na naprawę.