Co to jest wskaźnik zadłużenia do kredytu?

Category: Twoja Zdolność
17 lutego 2021

Czas czytania: 3 minuty

Najważniejsze:

 • Zadłużenie wobec kredytu i wskaźniki zadłużenia do dochodów mogą pomóc pożyczkodawcom ocenić Twoją zdolność kredytową
 • Twój wskaźnik zadłużenia do kredytu może wpłynąć na Twoje wyniki kredytowe, podczas gdy wskaźniki zadłużenia do dochodów niePożyczkodawcy i wierzyciele wolą niższy wskaźnik zadłużenia do kredytu, gdy ubiegasz się o kredytJeśli chodzi o wyniki kredytowe, historię kredytową i raporty kredytowe, być może słyszałeś terminy takie jak „wskaźnik zadłużenia do kredytu, „wskaźnik wykorzystania zadłużenia do kredytu, „wskaźnik wykorzystania kredytu i „wskaźnik zadłużenia do dochodów. Ale co one wszystkie oznaczają, a co ważniejsze, czy są różne?

  Wskaźnik zadłużenia do kredytu (inaczej wskaźnik wykorzystania kredytu lub wskaźnik wykorzystania zadłużenia do kredytu)

  Twój wskaźnik zadłużenia do kredytu, znany również jako wskaźnik wykorzystania kredytu lub wskaźnik zadłużenia do kredytu, zazwyczaj przedstawia kwotę kredytu odnawialnego, z którego korzystasz, podzieloną przez całkowitą kwotę dostępnego kredytu lub limity kredytowe.

  Co to jest kredyt odnawialny? Odnawialne konta kredytowe obejmują takie rzeczy, jak karty kredytowe i linie kredytowe. Nie mają stałej płatności co miesiąc i możesz ponownie wykorzystać kredyt, spłacając saldo. (Z drugiej strony, pożyczki ratalne to takie rzeczy, jak kredyt hipoteczny lub kredyt samochodowy, ze stałą spłatą w każdym miesiącu. Kiedy spłacane są pożyczki ratalne, konto jest zamykane. Pożyczki ratalne na ogół nie są uwzględniane we wskaźniku zadłużenia do kredytu).

  Przykład obliczania wskaźnika zadłużenia do kredytu: Jeśli masz dwie karty kredytowe z łącznym limitem kredytowym w wysokości 10000 USD, a na jednej jesteś winien 4000 USD, a na drugiej 1000 USD, wskaźnik zadłużenia do kredytu wynosi 50%, ponieważ wykorzystujesz połowę całkowitej dostępnej kwoty kredytu.

  Oto dlaczego Twój współczynnik ma znaczenie: Podczas oceny Twojego wniosku o kredyt pożyczkodawcy i wierzyciele biorą pod uwagę kilka czynników, które mogą obejmować stosunek Twojego zadłużenia do kredytu. Jeśli Twój współczynnik jest wysoki, to jedna z oznak, że możesz być kredytobiorcą o podwyższonym ryzyku, który może mieć problemy ze spłatą pożyczki, ponieważ masz większe zadłużenie. Ogólnie rzecz biorąc, pożyczkodawcy i wierzyciele lubią, gdy wskaźnik zadłużenia do kredytu wynosi 30 procent lub mniej.

  Wskaźnik zadłużenia do dochodów (aka DTI)

  Twój wskaźnik zadłużenia do dochodu to całkowita kwota, którą jesteś winien każdego miesiąca, podzielona przez całkowitą kwotę pieniędzy, którą zarabiasz każdego miesiąca, zwykle wyrażana w procentach.

  Wskaźnik ten obejmuje całkowite miesięczne zadłużenie – czyli salda na karcie kredytowej, spłaty czynszu lub kredytu hipotecznego, pożyczki samochodowe i nie tylko. Aby obliczyć stosunek zadłużenia do dochodu, podziel łączny miesięczny dług miesięczny przez miesięczny dochód brutto – całkowitą kwotę, jaką zarabiasz każdego miesiąca przed opodatkowaniem, potrąceniami i wydatkami.

  Na przykład, jeśli masz 2000 USD zadłużenia każdego miesiąca i zarabiasz 6000 USD miesięcznego dochodu brutto, Twój stosunek zadłużenia do dochodu wyniósłby 33%. Innymi słowy, wydajesz 33 procent miesięcznego dochodu na spłatę zadłużenia.

  Różnica między stosunkami zadłużenia do kredytu i zadłużenia do dochodów

  Twój wskaźnik zadłużenia do kredytu może być jednym z czynników przy obliczaniu zdolności kredytowej, w zależności od zastosowanego modelu oceny zdolności kredytowej (metody obliczania). Inne czynniki mogą obejmować historię płatności, długość historii kredytowej, liczbę ostatnio otwartych kont kredytowych i rodzaje posiadanych kont kredytowych.

  Twój stosunek zadłużenia do dochodów nie wpływa na Twoje wyniki kredytowe, ale jest to jeden z czynników, które pożyczkodawcy mogą ocenić, decydując o zatwierdzeniu wniosku kredytowego.

  Zapoznanie się z obydwoma wskaźnikami i ich obliczenie może pomóc w lepszym zrozumieniu Twojej konkretnej sytuacji kredytowej oraz tego, co kredytodawcy i wierzyciele mogą zobaczyć, jeśli ubiegasz się o kredyt.