Co to jest pożyczka typu Open End?

Category: Credit Union
17 lutego 2021

Więcej artykułów

 • 1. Czy można wziąć pożyczkę pod zastaw domu na hipotekę VA?
 • 2. Jakie przedmioty uczelni można wykorzystać jako odpis podatku?3. Czy wczesna spłata pożyczki wpływa na Twoją zdolność kredytową?Pożyczka może być pożyczką zamkniętą lub odnawialną. Pożyczka zamknięta to często pożyczka ratalna, w której pożyczka udzielana jest na określoną kwotę, która jest spłacana w ratach według ustalonego harmonogramu. Przykładem tego jest kredyt samochodowy. Pożyczka odnawialna to odnawialna linia kredytowa udzielona przez pożyczkodawcę lub instytucję finansową. Występuje w dwóch rodzajach i ma pewne cechy, które mogą przynieść korzyści pożyczkobiorcy.

  Pożyczka odnawialna to pożyczka z odnawialną linią kredytową, taką jak karta kredytowa lub HELOC.

  Pożyczki otwarte

  W przypadku pożyczki otwartej jesteś zatwierdzony na określoną kwotę. Nazywa się to limitem kredytu. Nie musisz od razu zużywać całego limitu kredytowego. W razie potrzeby uzyskujesz dostęp do linii kredytowej. Po spłaceniu tej kwoty możesz później ponownie wykorzystać linię kredytową. Linia kredytowa pozostaje „otwarta do użytku. Przykładami pożyczek odnawialnych są karty kredytowe i linia kredytowa pod zastaw domu lub HELOC.

  Niezabezpieczone Open-End

  Niezabezpieczona pożyczka odnawialna to linia kredytowa, która nie jest powiązana z żadnym zabezpieczeniem. Przykładem tego typu kredytu jest niezabezpieczona karta kredytowa. Przyznanie linii kredytowej opiera się przede wszystkim na zdolności kredytowej kredytobiorcy. Pożyczkodawcy biorą pod uwagę zdolność kredytową wnioskodawcy przy wydawaniu niezabezpieczonej karty kredytowej, ponieważ nie ma elementu fizycznego, do którego jest dołączony kredyt. Ogólnie rzecz biorąc, im większą zdolność kredytową kredytodawca uważa za pożyczkobiorcę, tym wyższy jest zatwierdzony limit kredytowy.

  Bezpieczeństwo otwarte

  Zabezpieczona pożyczka odnawialna to linia kredytowa, która jest zabezpieczona lub jest do niej dołączona. Zabezpieczona karta kredytowa i linia kredytowa pod zastaw domu to przykłady zabezpieczonych pożyczek odnawialnych. Oprócz zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, pożyczkodawca oprze również wysokość zatwierdzonego limitu kredytowego na wartości przedmiotu zabezpieczenia. Na przykład limit kredytowy zabezpieczonej karty kredytowej jest często równy kwocie pieniędzy, które pożyczkobiorca ma zdeponowane w banku wydającym. W przypadku HELOCS wartość domu ma wpływ na wysokość linii kredytowej, którą pożyczkodawca zatwierdzi. Jednak w przeciwieństwie do niezabezpieczonej pożyczki odnawialnej niespłacenie pożyczki zabezpieczonej pożyczki odnawialnej może potencjalnie skutkować utratą nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

  Korzyści z pożyczki otwartej

  Oba typy pożyczek odnawialnych przynoszą korzyści. Linie kredytowe są elastyczne, co oznacza, że ​​możesz zaciągnąć tyle, ile potrzebujesz, do wysokości swojego limitu kredytowego. Przydają się również, gdy pojawiają się nieoczekiwane sytuacje awaryjne. Według University Federal Credit Union, HELOCS generalnie mają niskie stopy procentowe. W przypadku kart kredytowych niezabezpieczona karta oferuje dodatkową opcję płatności i daje konsumentom dostęp do kredytu, gdy gotówka jest niska.

  Zabezpieczona karta kredytowa daje konsumentowi, który nie kwalifikuje się do niezabezpieczonej karty kredytowej, możliwość odzyskania kredytu. Właściwa obsługa tego konta, która obejmuje terminowe dokonywanie płatności i utrzymywanie niskiego salda karty kredytowej, może z czasem poprawić zdolność kredytową. Może to pozwolić pożyczkobiorcy na kwalifikowanie się w przyszłości do niezabezpieczonej karty kredytowej i uwolnienie rezerw gotówki wykorzystanych na zabezpieczoną kartę kredytową.