Co to jest pożyczka hipoteczna 80/20?

Category: Które Można
17 lutego 2021

Co to jest kredyt hipoteczny kombinowany?

Termin hipoteka 80/20 zwykle odnosi się do pary pożyczek, które zaciągasz w celu zakupu domu. Zwykle odnosi się to do zaciągnięcia konwencjonalnej pożyczki hipotecznej na spłatę 80 procent wartości domu i drugiej pożyczki zamiast 20-procentowej zaliczki na pokrycie pozostałej wartości domu.

TL; DR (zbyt długo; nie przeczytałem)Pożyczka 80/20 to sposób na spłatę domu poprzez zaciągnięcie dwóch pożyczek: jednej na 80% ceny zakupu i drugiej na 20%. Może to zaoszczędzić pieniądze na zaliczce i zmniejszyć potrzebę posiadania prywatnego ubezpieczenia hipotecznego, ale może narazić Cię na ryzyko utraty domu, jeśli coś pójdzie nie tak i doprowadzić do wydania większej ilości pieniędzy na odsetki.

Zrozumienie kredytu hipotecznego 80/20

80/20 kredytu odnosi się do pary kredytów, które można wyjąć, aby kupić dom. Często kredytodawcy hipoteczni chcą, abyś zapłacił co najmniej 20 procent ceny domu w formie zaliczki gotówkowej, zanim wystawią kredyt hipoteczny. Jeśli nie masz pieniędzy lub nie chcesz tego robić, być może będziesz musiał zapłacić za prywatne ubezpieczenie kredytu hipotecznego lub PMI , które pomoże pożyczkodawcy w pełni, jeśli przestaniesz dokonywać płatności.

PMI może być kosztowne, a niektórzy pożyczkodawcy mają minimalne wymagane zaliczki, nawet jeśli chcesz wykupić to ubezpieczenie. Jednym ze sposobów obejścia tego jest kredyt hipoteczny 80/20 wykorzystując drugą pożyczkę na pokrycie salda domu . W niektórych przypadkach możesz zamiast tego skorzystać z podziału 80/15/5 lub 80/10/10, pożyczając 10 procent lub 15 procent drugiej pożyczki i płacąc typową zaliczkę na saldo.

Pamiętaj, że jeśli zaciągasz dwie pożyczki, to każdą z nich musisz spłacić, zwykle osobno. Druga pożyczka, czasami nazywana pożyczką piggyback , często wiąże się z wyższym oprocentowaniem.

Ryzyko hipoteki 80/20

Ryzyko związane z kredytem hipotecznym 80/20 polega na tym, że możesz nie być w stanie go spłacić i skończyć się utratą domu . Ta możliwość może być większa w przypadku kredytu hipotecznego 80/20 z wyższą łączną miesięczną spłatą niż w przypadku pojedynczej pożyczki. Z drugiej strony możesz zaoszczędzić trochę gotówki na nagłe wypadki, które w innym przypadku wydałbyś na zaliczkę.

Istnieje również niebezpieczeństwo, że jeśli cena spadnie, możesz spłacić więcej kredytu hipotecznego niż jest wart domu. Sytuacja ta jest czasami określana jako podwodna , co oznacza, że ​​jeśli sprzedasz dom lub zostaniesz przejęty, w rzeczywistości nic nie dostaniesz, ponieważ cały kapitał trafi do pożyczkodawców.

Inne ryzyko jest jeszcze prostsze: Twój główny pożyczkodawca hipoteczny może nie pozwolić na 20-procentową pożyczkę. Zwłaszcza po kryzysie hipotecznym w 2008 r. Niektórzy pożyczkodawcy po prostu odmawiają .

Alternatywy dla pożyczki 80/20

Najbardziej podstawową alternatywą dla zaciągnięcia pożyczki w wysokości 80/20 lub innej pożyczki typu „piggyback jest wpłata zadatku, ale nie każdego stać na to. Możesz również poszukać specjalnych programów pomagających kupującym domy, takich jak te oferowane dla początkujących nabywców domów lub weteranów wojska . Niektóre z nich mogą zezwalać na pożyczki z niższą wpłatą lub dawać ulgi pieniężne do wykorzystania na zakup domu.

Inną opcją jest usunięcie PMI . Twój pożyczkodawca lub kredyt hipoteczny mogą współpracować z Tobą, aby znaleźć tutaj ubezpieczyciela. Zwykle będziesz musiał nosić ubezpieczenie i płacić składkę, dopóki saldo kredytu hipotecznego nie osiągnie maksymalnie 80% wartości domu.